Судовий збір у 2018 році

З прийняттям Верховною Радою України держаного бюджету на 2018 рік, станом на 1.01.2018р. прожитковий мінімум для працездатних осіб в розрахунку на місяць складає 1762,00грн.

Водночас, відповідно до частини 1 статті 4 Закону України «Про судовий збір» (в редакції станом на 2017 рік) судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, — у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Разом з тим, нагадую, що у відповідності до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 1774-VIII від 06 грудня 2016 року в новій редакції вийде частина 1 статті 4 Закону України «Про судовий збір» (з 01 січня 2017 року) судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, — у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. У частині другій слова «мінімальної заробітної плати» змінено на слова «прожиткового мінімуму для працездатних осіб».

Отже, з початком 2018 року (як вже було започатковано з 2017 року) судовий збір вираховується, не з мінімальної заробітної плати, а з прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Прожитковий мінімум — вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я набору продуктів харчування (далі — набір продуктів харчування), а також мінімального набору непродовольчих товарів (далі — набір непродовольчих товарів) та мінімального набору послуг (далі – набір послуг), необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості (Закон України «Про прожитковий мінімум»).

Так, відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановлює: з 1 січня 2018 року —  1762 гривні, з 1 липня — 1841 гривня, з 1 грудня — 1921 гривня.

Щоб більш наявно побачити незначне, але все ж таки зростаття розміру судового збору, пропоную ознайомитися з положеннями частини 2 статті 4  Закону України «Про судовий збір», зазначаю, що ставка судового збору визначається з розміру прожиткового мінімуму на 01 січня 2018 року :

Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір, та платника судового збору Ставка судового збору Сума (грн) з 01.01.2018р.
1. За подання до суду:
1) позовної заяви майнового характеру, яка подана:
юридичною особою 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить і не більше 350 прож.мінім.для працезд.громадян від 1762,00, але не більше 616700,00
фізичною особою або фізичною особою — підприємцем 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру  прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить та не більше 5 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб становить від 704,80, але не більше 8810,00
2) позовної заяви немайнового характеру, яка подана:
юридичною особою або фізичною особою — підприємцем 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 1762,00
фізичною особою 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 704,80
3) позовної заяви:    
про розірвання шлюбу 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 704,80
про поділ майна при розірванні шлюбу 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить та не більше 3 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить від 704,80, але не більше 5286,00
4) заяви про видачу судового наказу; заяви у справах окремого провадження; заяви про забезпечення доказів або позову; заяви про перегляд заочного рішення; заяви про скасування рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про роз’яснення судового рішення, які подано:
юридичною особою або фізичною особою — підприємцем 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 881,00
фізичною особою 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 352,40
41) заяви про видачу судового наказу 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 176,20
42) заяви про скасування судового наказу 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 88,10
5) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме:
позовної заяви немайнового характеру 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 704,80
позовної заяви про відшкодування моральної шкоди 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить від 1762,00
6) апеляційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду; апеляційної скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги
7) касаційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги в розмірі оспорюваної суми
9) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду:
юридичною особою або фізичною особою — підприємцем 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 1762,00
фізичною особою 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 352,40
2. За подання до адміністративного суду:
1) адміністративного позову:
майнового характеру, який подано:
суб’єктом владних повноважень, юридичною особою 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить та не більше 350 прожиткового мінімуму для працездатних осіб від 1762,00, але не більше 616700,00
фізичною особою або фізичною особою — підприємцем 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить від 704,80, але не більше 8810,00 грн.
немайнового характеру, який подано:
суб’єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою — підприємцем 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 1762,00
фізичною особою 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 704,80
2) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами  150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги
3) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви
5) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 1762,00.
6) заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 528,60
3. За видачу судами документів:
1) за повторну видачу копії судового рішення 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить за кожний аркуш паперу 5,30
4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання 0,03 розміру мінімальної заробітної плати 52,90
5) за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України »Про доступ до судових рішень»   0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить за кожний аркуш копії 5,30
6) за виготовлення копій документів, долучених до справи 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить за кожний аркуш копії 5,30
5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 352,40

Відносно господарських судів, то граничний розмір судового збору за подання позову майнового характеру може бути 616700,00грн За подання до господарського суду заяви щодо банкрутства доведеться сплатити 17620,00грн, а заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство та інші подібні заяви оцінюватись будуть в 3524,00грн.

Враховуючи вищевикладне, вбачається, що як і минулого року, підвищення соціальних стандартів життя, завжди пов’язане з ішним зростанням різноманітних видатків.

Щиро Ваш, адвокат Кучерявий О.П.