Про деякі питання з приватизації житла, або як приватизувати квартиру, житлове приміщення

На сьогоднішній день неприватизованого житла в Україні залишилося не більше 5%, але це все ще значна кількість громадян, які бажають здійснити приватизацію, або не зважають на неї.

За останні роки законодавство про приватизацію житла декілька разів уточнювалося, і нажаль, з кожним таким уточненням громадянам приватизувати свої державні квадратні метри стає все складніше. Наприклад, раніше щоб приватизувати житлове приміщення в гуртожитку не потрібно було надавати копію договору найму, а з 2018 року потрібно подавати органам приватизації таку копію. Враховуючи, що фактично існує таких договорів найму по всій країні дуже мало, тому громадянам доводиться долати певні перепони в правовому полі, щоб вирішити і це питання.

Приватизація державного житлового фонду уповноваженими органами приватизації державного житлового фонду проводиться відповідно до законів України «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» та Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян», затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16 грудня 2009 року № 396, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 29 січня 2010 року за № 109/17404 (далі — Положення).

Звертаю увагу, що питання приватизації державного житлового фонду, у відповідності до Закону України «Про надання адміністративних  послуг», є адміністративною послугою, яка надається громадянам через центри надання адміністративних послуг, у тому числі в даних центрах надається вичерпна інформація, консультація щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг та повинні надаватися відповідні бланки заяв.

В загальному, відповідно до пункту 18 Положення громадянином до органу приватизації подаються необхідні документи:

- оформлена заява на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі (зазвичай заява оформлюється на підприємстві по обслуговуванні житла). За неповнолітніх членів сім’ї наймача рішення щодо приватизації житла приймають батьки (усиновлювачі) або піклувальники;

- копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї (для осіб, які не досягли 14 років, копії свідоцтв про народження), які проживають разом з ним (копії паспортів України – сторінки 1, 2, 3 та всі сторінки з відмітками реєстрації місця проживання, або копія витягу з паспорта нового зразка — за наявності оригінала документа);

- копії довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку громадянин;

- копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини між членами сім’ї (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, тощо);

- довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, зареєстрованих у квартирі (будинку), жилому приміщенні в гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі (згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання);

- копія ордера про надання жилої площі, у разі зміни наймача додається засвідчена належним чином копія витягу з рішення (розпорядження) про зміну наймача. У разі виведення житла зі статусу «службового», додається завірена копія витягу з відповідного рішення (розпорядження);

- документ, що підтверджує невикористання ним та членами його сім’ї житлових чеків для приватизації державного житлового фонду. Таким документом є довідка(и), видана(і) органом приватизації за попереднім(и) місцем(ями) проживання (після 1992 року), щодо невикористання права на приватизацію державного житлового фонду (крім території проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території);

- копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації відповідно до законодавства (за наявності);

- заява-згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі.

- технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) у житловому будинку, гуртожитку (та його копія), який відповідає положенням Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 25 травня 2001 року № 127 (із змінами) та його копія.

Громадяни, які проживають у гуртожитку, крім документів, визначених у цьому пункті, до заяви також додають:

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла;

- копію договору найму жилого приміщення та/або копію договору оренди житла;

- форму первинної облікової документації №028/о »Консультаційний висновок спеціаліста» з відміткою про відсутність захворювання на туберкульоз.

Звертаю увагу, що відповідно до пунктів 19, 20 Положення довідка про реєстрацію місця проживання видається органом реєстрації відповідно до вимог Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 (із змінами).

Документом, що підтверджує невикористання громадянином житлових чеків для приватизації державного житлового фонду, є довідка(и), видана(і) органом приватизації за попереднім(и) місцем(ями) проживання (після 1992 року), щодо невикористання права на приватизацію державного житлового фонду (крім території проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території).

Тобто, якщо громадяни ніде не були зареєстровані певний проміжок часу та ніякими офіційними документами не мають можливості підтвердити місце проживання, то можуть виникнути перепони, оскільки виходячи із вказаних вище правових норм, органи приватизації мають право законно відмовити в приватизації.

Не потрібно забувати й про житлові чеки, тим, хто вже приймав раніше участь в приватизації житла, та має можливість прийняти участь в приватизації житла ще раз, необхідна довідка про залишок житлового чеку. Так, відповідно до положень Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та Положення, приватизація житла здійснюється за рахунок житлових чеків. Житлові чеки – це приватизаційні папери, які одержуються всіма громадянами України і використовуються при приватизації державного житлового фонду. Вони можуть також використовуватись для приватизації частки майна державних підприємств, земельного фонду.

Згідно з нормами постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1993 року № 305 «Про випуск в обіг приватизаційних житлових чеків», Положення про порядок відкриття приватизаційних депозитних рахунків за житловими чеками та здійснення з них платежів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27 серпня 2000 року № 179 та з метою використання житлових чеків за їх призначенням, в установах Ощадбанку України відкриваються приватизаційні депозитні рахунки на які зараховується повна номінальна вартість житлових чеків громадян. У процесі приватизації громадянами займаного житла відбувається списання коштів з їхніх приватизаційних депозитних рахунків на підставі приватизаційного платіжного доручення, яке підтверджує, що громадяни України або особа, яка має на це повноваження, доручає установі банку здійснити переказ належної суми зі свого депозитного рахунку на відповідний позабалансовий рахунок. У разі, якщо громадянин скористався своїм правом на приватизацію державного житлового фонду не в повному обсязі, то на його депозитному рахунку зберігаються залишки житлового чеку, які можуть бути використані ним для приватизації іншого житла відповідно до законодавства.

Отже, звертаю увагу, що єдиним розпорядником інформації про залишки житлового чеку на відповідному позабалансовому рахунку є відділення Ощадбанку за місцем реєстрації громадян (тобто найближче відділення), або центральний Ощадбанк регіону.

Важливо пам’ятати, що при подачі документів обов’язковою умовою є наявність діючих паспортів (для малолітніх дітей – свідоцтво про народження), ідентифікаційних кодів всіх членів сім’ї, які приймають участь в приватизації та копії зазначених документів.

Якщо заявник діє в інтересах іншої особи, то до органу приватизації державного житлового фонду подається доручення (довіреність), складене та оформлене у відповідності до чинного законодавства.

Всі документи щодо видачі свідоцтва про право власності на житло в надаються до органу приватизації державного житлового фонду через центри надання адміністративних послуг, якщо питання приватизації житла віднесено до адміністративних послуг, у відповідності до Закону України «Про адміністративні послуги».

Окремо звертаю увагу на можливість громадянами в розприватизації приватизованого житла. Наразі, розприватизація житла за власної ініціативи не передбачена законодавством і можлива лише в деяких випадках виключно в судовому порядку, шляхом скасування існуючої приватизації та повернення житла в державну власність.

 Щиро Ваш, адвокат Кучерявий О.П.