Представництво адвоката у суді з 2017 року

Судова реформа 2017 року торкнулась всіх слоїв українського суспільства, у тому числі й адвокатури.

Зміни щодо адвокатури є більш суттєвим новаторство, а ніж маніпуляції з суддівським корпусом.

Так, з початком 2017 року, поступово буде запроваджуватись професійна адвокатура, або професійна правнича допомога.

Відповідно до норм статті 10 Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, визначених законом, держава забезпечує надання професійної правничої допомоги безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав та особи, яка надає правничу допомогу. Витрати учасників судового процесу на професійну правничу допомогу відшкодовуються в порядку, визначеному законом.

Окремо, слід розглянути частину 3 цієї статті Закону, для надання професійної правничої допомоги діє адвокатура. Забезпечення права на захист від кримінального обвинувачення та представництво в суді здійснюються адвокатом, за винятком випадків, установлених законом.

Тобто, щоб отримати професійну та якісну юридичну допомогу у суді, необхідно обрати професіного адвоката, або погодитись на адвокати від держави, і тільки так надалі можна буде захищати свої права та інтереси у суді.

Водночас, згідно з Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» відбулися зміни до Конституції України щодо адвокатури, а саме:

- відповідно до статті 131-2 Конституції України для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура;

- незалежність адвокатури гарантується;

- засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначаються законом;

- виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення.

Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.

Враховуючи вищевикладене, з 2017 року виключно професійний адвокат буде здійснювати представництво осіб (своїх клієнтів) в суді, а також захист від кримінального обвинувачення, за можливим виключенням у трудових та деяких інших спорах соціального характеру.

Водночас, слід зауважити, що вказаним вище Законом про внесення змін до Конституції, також визначені й строки набрання чинності зазначених вище новоутворених норм щодо представництва інтересів осіб адвокатами.

Таким чином, представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-2 Конституції здійснюватиметься виключно адвокатами:

- у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року;

- у судах апеляційної інстанції — з 1 січня 2018 року;

- у судах першої інстанції — з 1 січня 2019 року.

Представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах виключно адвокатами здійснюється з 1 січня 2020 року.

Звертаю увагу, що вказані норми аналогічно застосовуються і до представництва в суді інтересів осіб прокуратурою.

Щиро Ваш, адвокат Кучерявий О.П.