Послуги

Юридичні консультації

По суті, Юридичні консультації — це відповідь на поставлене питання. Надаю консультації як письмово, так і усно. Письмова консультація має вигляд документу, що містить у числі іншого посилання на законодавство, на якому грунтується висловлена точка зору. Схема відношень із клієнтом при наданні допомоги у виді консультації виглядає таким чином: клієнт у письмовій формі (факсом, електронною поштою) ставить питання і через обговорений час одержує письмовий документ, що містить відповіді на поставлені питання з вказівкою на можливі способи його вирішення. 

Судові процеси та представництво інтересів

Судові процеси, представництво інтересів клієнта перед державними та комерційними структурами і організаціями, фізичними особами.
Представляю інтереси своїх клієнтів у судах загальної юрисдикції у будь-яких регіонах України у всіх інстанціях, а також в господарських та адміністративних судах. При цьому самостійно розробляю правову позицію та тактику ведення справи, та відстоюю її під час судового процесу. Спеціалізуюсь на цивільних, сімейних, господарських суперечках. Захищаю інтереси клієнтів у кримінальних справах, пов’язаних з обвинуваченнями у вчиненні будь-яких злочинів передбачених особливою частиною Кримінального кодексу України, а також здійснюю представництво потерпілих та цивільних позивачів або відповідачів у кримінальному процесі. Крім того, представляю інтереси клієнта в житлових суперечках, питаннях приватизації житла і спорах про спадщину, поділ майна, справ про захист особистих немайнових прав громадян, питаннях, що виникають із трудового законодавства, та інших питань, що пов’язані з захистом прав та інтересів фізичних та юридичних осіб. Супроводження справ та інтересів осіб у Центрах надання адміністративних послуг.

Юридичний висновок

Юридичний висновок — це аналіз визначеної сформованої ситуації, дослідження документів. Мета висновку — пошук і правове обгрунтування найбільш оптимальних способів вирішення тих, або інших проблем, шляхів досягнення потрібного для клієнта результату.