Нульова толерантність в Україні щодо питань запобігання корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції своїм рішенням від 02.03.2017 № 75 затвердило Типову антикорупційну програму юридичної особи.

На основі цієї «Типової антикорупційної програми юридичної особи», юридичні особи визначені у частині 62 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), в обов’язковому порядку затверджують свої антикорупційні програми на основі вказаної Типової антикорупційної програми.

Зокрема, до таких юридичних осіб відносяться: державні, комунальні підприємства, господарські товариства (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень; юридичні особи, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.

Законом не обмежуються коло юридичних осіб на яких може бути затверджена антикорупційна програма. Зокрема, вона може бути затверджена після її обговорення з працівниками юридичної особи, а положення щодо обов’язковості дотримання такої програми включаються до трудових договорів, правил внутрішнього розпорядку юридичної особи, а також можуть включатися до договорів, які укладаються юридичною особою.

Водночас, типовою програмою зокрема встановлено сферу застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційної програми, антикорупційні заходи у діяльності відповідної юридичної особи, норми професійної етики працівників юридичної особи, порядок здійснення нагляду, контролю за дотримання програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів, процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників юридичної особи тощо.

Важливо, що цим рішенням Національне агентство з питань запобігання корупції офіційно впроваджує в правовому полі України поняття «нульова толерантність», яке ефективно було задіяне в Грузії під час активної фази боротьби з корупцією у тій країні.

Звертаю увагу, що принцип «нульової толерантності» в нашому сьогоденні повинен бути задіяний на всіх рівнях у всіх сферах нашого життя, оскільки це є тією надією, що в країні може бути порядок та діяти правило верховенства закону.

Щиро Ваш, адвокат Кучерявий О.П.