Норма надання житлової площі

Основні засади, які регулюють суспільні відносини щодо розподілу та надання житлових приміщень зазначені в положеннях Житлового кодексу Української РСР (далі – ЖК України) та Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими постановою Ради Міністрів УРСР та Укрпрофради від 11 грудня 1984 року № 470 у новій редакції від 23 листопада 2016 року (далі – Правила обліку громадян).

Згідно з нормами статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо обліку громадян, які згідно з чинним законодавством потребують поліпшення житлових умов, розподілу та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності покладено на виконавчі органи селищних, сільських та міських рад. Також облік можуть вести і по місцю праці, але у випадку якщо підприємство, установа, організація мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво або приймають дольову участь в житловому будівництві. Водночас при бажанні такі особи можуть ставати на квартирний облік і по місцю проживання.

На облік беруть громадян, як тих, хто потребують поліпшення житлових умов: 1) По місцю проживання – виконавчий комітет органу місцевого самоврядування при участі громадської комісії з житлових питань, яка створюється при такому виконавчому комітетові; 2) По місцю роботи – за загальним рішенням адміністрації підприємства, установи, організації або органу кооперативної або іншої громадської організації і відповідного профспілкового комітету. При цьому беруться до уваги рекомендації трудового колективу. Рішення про встановлення на облік громадянин, як таких, що потребують покращення житлових умов затверджує виконавчий комітет місцевої ради.

Відповідно до положень статті 47 ЖК України та пункту 53 Правил житлове приміщення надається  громадянам у межах 13,65 квадратного метра житлової площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею в даному населеному пункті. При цьому враховується житлова площа у житловому будинку (квартирі), що перебуває у приватній власності громадян, якщо ними не використані житлові чеки.

Також слід зазначити, що у відповідності до статті 48 ЖК України передбачено, що житлове приміщення може бути надано з перевищенням норми житлової площі, якщо воно складається з однієї кімнати (однокімнатна квартира) або призначається для осіб різної статі.

Понад норму житлової площі окремим категоріям громадян надається додаткова житлова площа у вигляді кімнати або в розмірі десяти квадратних метрів. Громадянам, що хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, а також громадянам, яким ця площа необхідна за умовами і характером виконуваної роботи, розмір  додаткової житлової площі може бути збільшено.

Порядок і умови надання додаткової житлової площі та перелік категорій громадян, які мають право на її одержання, встановлюється законодавством.

Відповідно до абзацу другого пункту 58 Правил якщо житлова площа збудована державними підприємствами, об’єднаннями і організаціями за рахунок коштів, які згідно з законодавством можуть спрямовуватися на цілі житлового будівництва, житлові приміщення надаються за спільним рішенням адміністрації та профспілкового комітету з наступним повідомленням виконавчому комітетові відповідної ради про надання жилих приміщень для заселення.

Згідно з пунктом 69 Правил на підставі рішення про надання житлового  приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду виконавчий комітет районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради видає громадянинові ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане житлове приміщення.

Окремо звертаю увагу, що визначена норма житлової площі, яка надається громадянам для поліпшення житлових умов відрізняється від норми щодо приватизації житла, що визначається окремими нормативно-правовими актами.

Щиро Ваш, адвокат Кучерявий О.П.